Medewerkers


 FoxOnGreen heeft 14 jaar ervaring met het ontwikkelen van websites en webapplicaties voor uiteenlopende doelen, van corporate websites tot iPhone apps en van electronische medische dossiers tot verzuimbeheersoftware voor zowel de commerciële-  als non-profit sector.

mark neurdenburgMark Neurdenburg richtte FoxOnGreen op in 1997 na het behalen van zijn Masters titel - Interactive Multi Media (MA IMM) aan de Universiteit van Portsmouth in Groot Brittannië. Daarvoor heeft hij een veelzijdige carriére gehad als musicus, fotograaf, reisgidsredacteur en marketingadviseur.

Tegenwoordig verdeelt hij zijn tijd tussen webdesign, fotografie en zijn gezin. Zijn specialismen zijn: interactie ontwerp, tekst en webmarketing.

 
 

erik goedegebuureErik Goedegebuure maakt sinds 1999 deel uit van FoxOnGreen. Reeds in zijn jonge jaren bekwaamde hij zich in het programmeren op de roemruchte Sinclair ZX Spectrum. Na het gymnasium koos hij voor een studie juridische informatica aan de Vrije Universiteit. Ondanks uitstekende resultaten kon hij er op den duur toch zijn draai niet vinden en legde zich full-time toe op programmeren en netwerktechnologie. 

Tegenwoordig kent de automatisering weinig geheimen meer voor hem. Hij beheerst meer computertalen dan de meeste mensen van hebben gehoord en als hij zich niet bezig houdt met vliegen of paragliding, vermaakt hij zich graag met het realiseren van efficiënte technische oplossingen voor uw software.

 

rena breedRena Breed studeerde af als 1e graads Lerares Tekenen en Schilderen aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam. Daarna werkte zij als docent tekenen en schilderen op middelbare scholen en in het volwassenenonderwijs.

Begin jaren 90 werd zij meegesleept door de digitale revolutie en bekwaamde zij zich in het digitaal illustreren en grafisch ontwerp. Naast haar werk voor FoxOnGreen houdt zij zich intensief bezig met weblogging en Social Media. Haar blog My Favourite Shoes is geen onbekende in de Nederlandse online modewereld.

 

Netwerkorganisatie

Ter verbreding van onze dienstverlening en om ook grootschalige projecten uit te kunnen voeren zijn we ook verenigd in een netwerkorganisatie van professionals op het gebied van internet en multimedia. Waar wij zelf de expertise of menskracht niet in huis hebben kunnen we putten uit een pool van deskundigen op allerlei gebied, van netwerkspecialisten tot 3D designers. Gezamenlijk gaan we als één onderneming aan de slag.
 

Voordelen van een netwerkorganisatie


netwerkorganisatieHet voordeel van de netwerkorganisatie is dat we beter kunnen inspelen op veranderingen dan traditionele organisaties. We kunnen altijd beschikken over de beste specialisten voor een specifieke opdracht en optimaal inspelen op veranderingen in de markt.

Alle deelnemers aan onze organisatie zijn ondernemers. Dat maakt dat ze een optimale motivatie hebben om kwaliteitswerk af te leveren. Bovendien kunnen zij, omdat ze als ondernemer denken, als geen ander anticiperen op de dynamiek binnen uw organisatie.

Omdat we alleen onze schaal vergroten als dat echt nodig is blijven onze indirecte kosten (accommodatie, machinepark, voorzieningen etc.) laag en dat merkt u aan onze tarieven.
 

Verantwoordelijkheid

FoxOnGreen treedt altijd op als opdrachtnemer en stuurt alle projectpartners aan. Ook de offertes en facturering worden door FoxOnGreen afgehandeld. U heeft zakelijk en inhoudelijk altijd te maken met één organisatie. Vanzelfsprekend waarborgen wij de continuïteit van uw digitale activiteiten.