Hoofdcategorie: Blog
Blog

Waarom kost een professionele website veel geld?

Om die vraag te beantwoorden moet we eerst even bij het begin beginnen.

Het internet valt nog steeds onder de term nieuwe media maar feitelijk bestaat het open internet al sinds begin jaren '80. Toegegeven in de beginjaren was het internet vooral het terrein van universiteiten en overheden maar eind jaren '80 deden de eerste commerciële internet service providers reeds hun intrede en het duurde nog tot midden jaren '90 voordat het internet ook commercieel opgang begon te maken. 

De eerste websites

Toen wij in 1995 onze eerste website maakten, was dat een betrekkelijk eenvoudig proces. Een website bestond uit basale HTML pagina's die feitelijk niet meer waren dan kale tekstpagina's met eenvoudige codes om de opmaak te sturen. Een beetje als het onderwaterscherm van Wordperfect, voor wie zich dat nog kan herinneren.

Een gemiddelde bedrijfswebsite bestond toen uit ongeveer 10 HTML documenten en wat plaatjes. Een 'platte website' werd dat genoemd. Meestal leverden klanten een paar A4-tjes tekst en een paar foto's en de webdesigner bedacht de menu-structuur. Het hele zaakje werd in elkaar geplakt en binnen een paar dagen stond de website online.

Grote veranderingen in de technologie

Sinds die beginjaren is er veel veranderd. Een gemiddelde website bestaat tegenwoordig al snel uit zo'n 10.000 bestanden met gezamenlijk meer dan een miljoen regels code. En let wel, we hebben het hier over een kleine website, zoals die van een doorsnee eenmansbedrijfje. 

 Waarom bevat een website zo veel bestanden?

Dat is enerzijds terug te voeren op de sterk toegenomen functionaliteit. Want naast gevanceerde vormgeving en goede beveiliging wil de moderne mens interactiviteit. Dat wil zeggen: social media integratie, RSS feeds, video streams, formulieren, zoekmachines, fora, commentaarsystemen, animaties, banners, statistieken, betaalsystemen etc. etc. en anderszijds omdat men de website zelf wil kunnen bijhouden, en om dat mogelijk te maken is er een apart websitedeel bijgekomen,  het zogenaamde Content Management. Afijn, om al die functies te faciliteren is een complex systeem noodzakelijk. 

Nou wil ik natuurlijk niet beweren dat de webontwikkelaar al die duizenden bestanden zelf maakt maar hij wordt wel geacht te weten waar ieder bestand toe dient. Waar je als webontwikkelaar vroeger voornamelijk bezig was met de inhoud, voert tegenwoordig de techniek de overhand.

De moderne website vraagt veel expertise

Om een moderne website te bouwen is veel expertise nodig. Een all-round webdesigner moet zich bekwamen op een veelheid van gebieden waaronder: vormgeving, interactie-ontwerp, usability, animatie, programmeren, database-technologie, zoekmachine optimalisatie (SEO), servertechnologie, audio-visuele technieken, social media en online marketing. Veel bedrijven zetten specialisten in om op elk onderdeel op niveau te kunnen blijven opereren.

Automatisering extreem foutgevoelig

Voor het geval er misschien nog mensen zijn die het nog niet weten, er bestaat geen volmaakt product in de automatisering. U kunt het iedere automatiseerder vragen. Dat heeft veel te maken met de enorme complexiteit van de systemen en het feit dat er dikwijls grote aantallen mensen aan een project werken. Eén verkeerd geplaatst teken in de broncode kan al verstrekkende gevolgen hebben. Er gaat dan ook veel mis, van het lanceren van Ariane rakketten tot het aansturen van medische apparatuur

Het zal u misschien vreemd in de oren klinken maar minimaal de helft van de werktijd van een automatiseerder of webontwikkelaar wordt in beslag genomen door het oplossen van kleine fouten. Omdat platformen zich steeds vernieuwen en omdat er iedere keer  sprake is van een nieuwe unieke combinatie van onderdelen, doen zich telkens weer nieuwe fouten voor. Dat maakt het ook lastig om van fouten te leren.

Innovatie kost tijd en geld

Het vakgebied is voordurend in beweging. Er worden aan de lopende band nieuwe technologieën geîntroduceerd. Daardoor moet de webontwikkelaar veel tijd investeren in studie en doordat de techniek ook steeds zwaardere eisen stelt aan hard- en software worden daar aanzienlijke bedragen in geïnvesteerd.

Een gebrek aan webstandaarden

De technologie van het internet wordt door de vrije markt gestuurd waardoor de ontwikkelingen snel gaan maar met het nadeel dat standaarden moeilijk te handhaven zijn. Commerciële bedrijven hebben namelijk geen zin zich aan standaarden te binden. Een website of applicatie die prima draait in Google Chrome zal niet zonder meer in Internet Explorer of Firefox goed functioneren. Er is bij de webontwikkelaar veel kennis nodig om websites en applicaties in alle browsers op een zelfde manier te laten functioneren.

Beveiliging, een wapenwedloop

De laatste jaren is er nog een tijdrovend aspect bijgekomen. Websites worden namelijk steeds vaker het doelwit van hackers waardoor de ontwikkelaar voortdurend waakzaam moet zijn op kwetsbaarheden en er voor moet zorgen dat zijn producten van de laatste veiligheidsmaatregelen zijn voorzien.

Is het mogelijk om zelf een website te maken?

Er worden steeds meer producten op de markt gebracht waarmee mensen zelf aan de slag kunnen. Maar wie denkt dat produkten als Wordpress en Joomla het bouwen van een website eenvoudiger hebben gemaakt, komt bedrogen uit. Hoewel er voor de technisch aangelegden onder ons, na de nodige tijdsinverstering, soms aardige resultaten te behalen zijn, gaat er in de praktijk toch vaak het een en ander mis. 

En zodra er iets fout gaat gaat kennis zwaar wegen. Je kunt 't een beetje vergelijken met het onopgeleid uitoefenen van een medisch specialisme. Hoewel iedereen tegenwoordig via internet toegang heeft tot gedetailleerde medische informatie, zullen slechts weinigen in staat zijn om bij een medisch probleem een adequate diagnose te maken, en waar wij als patient op een gegeven moment accepteren dat de dokter ons niet kan helpen, zal de automatiseerder het probleem altijd moeten oplossen. Een half of niet werkende website of applicatie is immers geen optie.

Het is cruciaal geworden het hele proces van A tot Z te begrijpen. Voor de dappere nerds die het na het lezen van dit verhaal het toch aandurven om 't zelf te doen, laat je goed informeren. Trek er 5 keer meer tijd voor uit dan je denkt nodig te hebben en bedenk vooraf goed dat het alleen zin heeft om aan een project te beginnen als je er redelijk zeker van bent dat je de eindstreep gaat halen.